28 Februari 2013

on 1 comment

Beberapa Negara Maju dan Negara Berkembang

Negara maju memiliki pendapatan perkapita relativ lebih tinggi daripada
negara berkembang. Implikasi dari pendapatan perkapita yang tinggi adalah
kemampuan untuk membeli bahan makanan yang lebih bergizi dan memadai.
Selain itu kemampuan membeli pelayanan kesehatan, obat-obatan pelayanan
pendidikan juga lebih baik daripada yang pendapatan perkapitanya rendah.

1. Negara maju adalah negara yang rakyatnya memiliki kesejahteraan atau kualitas hidup
yang tinggi. Sedangkan negara berkembang adalah negara yang rakyatnya memiliki tingkat
kesejahteraan atau kualitas hidup taraf sedang atau dalam pekembangan.

2. Tolok ukur atau indikator dalam penggolongan negara sebagai negara maju atau negara
    berkembang adalah sebagai berikut.
a. Pendapatan Perkapita.
b. Jumlah penduduk miskin.
c. Tingkat Pengangguran.
d. Angka kematian bayi dan ibu melahirkan.
e. Angka Melek Huruf.

3. Ciri-ciri negara maju antara lain:
- pendapatan perkapita tinggi;
- pendidikan dan keterampilan tinggi; dan
- tidak tergantung pada alam.

4. Ciri-ciri negara berkembang antara lain:
- pendapatan perkapita relatif rendah;
- pendidikan dan keterampilan rata-rata rendah; dan
- sangat tergantung pada alam.
Muhammad Inda Ridwana. Diberdayakan oleh Blogger.